Verbindingen

Leerpunt KOEL in Zwijndrecht verzorgt de accreditering voor de nascholingsprogramma’s van ‘Zin in Huisartsenzorg’.

Free-lance trainer voor de basiscursus ‘Erkend Kwaliteits Consulent’. Een 2-daags trainingsprogramma voor huisartsen die zich willen verdiepen in onderwijsvaardigheden en groepsdynamica.

Free-lance trainer ‘Persoon en Beroep’ aan de Voortgezette Opleiding tot Huisarts in Nijmegen. Een 4-daags trainingsprogramma voor eerstejaars huisartsen-in-opleiding gericht op het ontwikkelen van professionele reflectie- en begeleidingsvaardigheden.
Dokters van morgen - Mednet oktober 2012

Als blogger lever ik een bijdrage aan deze community, om daarmee de aandacht voor persoonlijk leiderschap, behoud van passie, compassie en zelfcompassie in de zorg te verstevigen.
Met ZIN aan ’t werk (1): deel successen - Compassion for Care november 2014

Samenwerking

In de loop van de jaren heb ik een stevig en warm netwerk gebouwd met andere zelfstandige professionals.

Lodewijk Schmit Jongbloed www.schmitjongbloedadvies.nl
Arts en promovendus bij de RUG op het thema ‘Arbeidstevredenheid van artsen gedurende hun loopbaan’. We schreven samen ‘HEEL de dokter; leven en werken met zin’ dat in juni 2015 is verschenen. Een inspirerend, onorthodox boek voor medici van alle leeftijden en specialisaties die hun zin in het werk willen (her)vinden, behouden of versterken. Meer info.

Jitske Kramer / Human Dimensions www.humandimensions.nl
Inspirerende collega, NOBCO- trainer van het jaar in 2013, expert op het gebied van diversiteit en ‘Deep Democracy’. Samen organiseerden we de afgelopen jaren een Griekenland Special voor trainers die willen werken met de kracht van inclusieve besluitvorming in groepen. Meer info en inschrijven.

Lodewijk & Angèle

Jitske & Angèle