Angèle volgt de gedragscode zoals die is opgesteld voor leden van de LVSC, de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches
Lees meer.

Van de Ven Training & Advies is geregistreerd door het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. zie www.crkbo.nl